Akt zgonu 1883Z Piaszczyński Jan

Odwołania

  1. Piaszczyński Jan
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Jan