Akt zgonu 1883Z Piaszczyński Jan

Odwołania

  1. Zgon [E1622]