1816M Piaścik Mikołaj i Klara Poreda

Odwołania

  1. Małżeństwo [E2568]
  2. Piaścik, Mikołaj [I2441]
  3. Poreda, Klara [I2444]