1897Z Modzelewski Stanisław - Akt zgonu

Odwołania

  1. Zgon [E1737]