1897Z Modzelewski Stanisław - Akt zgonu

Odwołania

  1. Modzelewski Stanisław
  2. Zgon
    1. Modzelewski Stanisław