Akt zgonu 1903Z Sokół Jan Kapice

Odwołania

  1. Sokół Jan
  2. Zgon
    1. Sokół Jan