Akt zgonu 1903Z Sokół Jan Kapice

Odwołania

  1. Zgon [E1960]