Akt Chrztu 1811U Janowski Paweł Łomżyca

Odwołania

  1. Janowski Jan Paweł
  2. Narodziny
    1. Janowski Jan Paweł