Notatka z której wynika, że powierzchnia majątku Stanisława Piaszczyńskiego wynosiła 100 morgów ( około 55 hektarów)

Odwołania

  1. Piaszczyński Stanisław Konstanty
  2. Własność
    1. Piaszczyński Stanisław Konstanty