1907M Nurczyk Franciszek i Hieronima Piaszczyńska

Odwołania

  1. Nurczyk Franciszek [I1230]
  2. Piaszczyńska Hieronima [I1229]
  3. Rodzina Nurczyk Franciszek iPiaszczyńska Hieronima
    1. Nurczyk Franciszek [I1230]
    2. Piaszczyńska Hieronima [I1229]