1903U Jan Mikulski syn Juliana z Kosówki

Odwołania

  1. Narodziny [E1729]