1903U Jan Mikulski syn Juliana z Kosówki

Odwołania

  1. Mikulski Jan
  2. Narodziny
    1. Mikulski Jan