1827Z Janowski Aleksander Łomża

Odwołania

  1. Zgon [E1697]