1827Z Janowski Aleksander Łomża

Odwołania

  1. Janowski Aleksander
  2. Zgon
    1. Janowski Aleksander