Akt Zgonu 1852Z Janowska Maria

Odwołania

  1. Janowska Maria [I1904]
  2. Zgon
    1. Janowska Maria [I1904]