Akt Zgonu 1852Z Janowska Maria

Odwołania

  1. Janowska Maria
  2. Zgon
    1. Janowska Maria