Kuligowscy_grób_Rajgród

Odwołania

  1. Piaszczyńska Stanisława
  2. Zgon
    1. Piaszczyńska Stanisława