1844U Piaściński Ferdynand

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaszczyński Ferdynand
  2. Piaszczyński Ferdynand