Akt Małżeństwa 1870M Sokół Mikołaj i Zyskowska Aniela

Odwołania

 1. Małżeństwo
  1. Sokół Mikołaj
  2. Zyskowska Aniela
 2. Rodzina Sokół Mikołaj iZyskowska Aniela
  1. Sokół Mikołaj
  2. Zyskowska Aniela
 3. Sokół Mikołaj
 4. Zyskowska Aniela