1828Z Zientara Adam Łomżyca

Odwołania

  1. Zgon
    1. Ziętara Adam
  2. Ziętara Adam