1828Z Zientara Adam Łomżyca

Odwołania

  1. Zgon [E1686]