1920Z Rydzewski Wojciech Wólka Mała

Odwołania

  1. Rydzewski Wojciech
  2. Zgon
    1. Rydzewski Wojciech