Akt Zgonu 1863Z Sokół Franciszek syn Mikołaja

Odwołania

  1. Sokół Franciszek
  2. Zgon
    1. Sokół Franciszek