Akt Zgonu 1863Z Sokół Franciszek syn Mikołaja

Odwołania

  1. Zgon [E2040]