1983Z Modzelewska Zofia Dziarniki

Odwołania

  1. Modzelewska Zofia
  2. Zgon
    1. Modzelewska Zofia