1894Z Piaszczyńska Józefa Kownaty

Odwołania

  1. Piaszczyńska Józefa