1853U Piaścinska Marianna córka Pawła

Odwołania

  1. Narodziny [E2147]