Akt Zgonu 1849Z Zaorski Franciszek

Odwołania

  1. Zaorski Franciszek
  2. Zgon
    1. Zaorski Franciszek