Akt zgonu 1911Z Piaszczyńska Tekla z domu Janowska

Odwołania

  1. Zgon [E1140]