Akt zgonu 1911Z Piaszczyńska Tekla z domu Janowska

Odwołania

  1. Janowska Tekla
  2. Zgon
    1. Janowska Tekla