1929Z Piaszczyńska Jadwiga Dziarniki

Odwołania

  1. Piaszczyńska Jadwiga
  2. Zgon
    1. Piaszczyńska Jadwiga