1929Z Piaszczyńska Jadwiga Dziarniki

Odwołania

  1. Zgon [E0038]