Dłużniewski_Piotr_Stanisława_Jankowska_1918M

Odwołania

 1. Dłużniewski Piotr
 2. Jankowska Stanisława
 3. Małżeństwo
  1. Dłużniewski Piotr
  2. Jankowska Stanisława
 4. Rodzina Dłużniewski Piotr iJankowska Stanisława
  1. Dłużniewski Piotr
  2. Jankowska Stanisława