1847Z Piaściński Łuksz Kupiski

Odwołania

  1. Piasciński Łukasz [I1821]
  2. Zgon
    1. Piasciński Łukasz [I1821]