1847Z Piaściński Łuksz Kupiski

Odwołania

  1. Piasciński Łukasz
  2. Zgon
    1. Piasciński Łukasz