1898Z Zawistowski Franciszek Kosówka

Odwołania

  1. Zgon [E1801]