Akt chrztu 1856U Modzelewska Anna Modzele

Odwołania

  1. Modzelewska Anna [I1720]
  2. Narodziny
    1. Modzelewska Anna [I1720]