Akt chrztu 1856U Modzelewska Anna Modzele

Odwołania

  1. Narodziny [E1931]