Akt zgonu 1894Z Rydzewski Franciszek Romuald

Odwołania

  1. Zgon [E1915]