Akt zgonu 1894Z Rydzewski Franciszek Romuald

Odwołania

  1. Rydzewski Franciszek Romuald
  2. Zgon
    1. Rydzewski Franciszek Romuald