Akt Zgonu 1869 Sokół Anna zd. Popowska

Odwołania

  1. Popowska Anna
  2. Zgon
    1. Popowska Anna