Akt Zgonu 1869 Sokół Anna zd. Popowska

Odwołania

  1. Zgon [E2057]