Akt Zgonu 1865Z Piaszczyńska Franciszka wdowa

Odwołania

  1. Piaszczyńska Franciszka
  2. Zgon
    1. Piaszczyńska Franciszka