Akt Zgonu 1865Z Piaszczyńska Franciszka wdowa

Odwołania

  1. Zgon [E2152]