Akt chrztu 1872U ks. Piaszczynski Michał Łomżyca

Odwołania

  1. Narodziny [E1780]