Dumański_Wacław i Dorota_Olher 1843_M

Odwołania

  1. Dumański Wacław [I2967]
  2. Otteno ? Dorota [ I2796 ]
  3. Rodzina Dumański Wacław iOtteno ? Dorota
    1. Dumański Wacław [I2967]
    2. Otteno ? Dorota [ I2796 ]