Dudek_Stanislaw_1891Ch

Odwołania

  1. Dudek Stanisław
  2. Narodziny
    1. Dudek Stanisław