Akt chrztu 1888U Mróz Marianna Kosówka

Odwołania

  1. Narodziny [E1981]