1903Z Akt zgonu Piaszczyk Rozalia

Odwołania

  1. Piaszczyk Rozalia
  2. Zgon
    1. Piaszczyk Rozalia