Akt chrztu 1891U Mróz Kamila Kosówka

Odwołania

  1. Mróz Kamila
  2. Narodziny
    1. Mróz Kamila