Akt zgonu 1875Z Szleszyńska Józefa Wojsławy

Odwołania

  1. Zgon [E1939]