Akt zgonu 1875Z Szleszyńska Józefa Wojsławy

Odwołania

  1. Szleszyńska Józefa
  2. Zgon
    1. Szleszyńska Józefa