1891U Zaorska Stanisława

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Zaorska Stanisława
  2. Zaorska Stanisława