1903Z Jan Sokół syn Adama Przechody

Odwołania

  1. Sokół Jan