1903Z Jan Sokół syn Adama Przechody

Odwołania

  1. Sokół, Jan [I1149]