1980Z Mikulski Ryszard Pozezdrze

Odwołania

  1. Mikulski Ryszard
  2. Zgon
    1. Mikulski Ryszard