Kosówka - od lewej: Edward i Irena, niżej: Halina, Anna, Dominik, Teresa

Odwołania

  1. Mikulski Dominik [I0009]