Akt zgonu - Wilk Franciszek

Odwołania

  1. Wilk Franciszek
  2. Zgon
    1. Wilk Franciszek