Akt zgonu - Wilk Franciszek

Odwołania

  1. Zgon [E0561]