1902Z Rydzewska Marianna Toczyłowo

Odwołania

  1. Rydzewska Marianna
  2. Zgon
    1. Rydzewska Marianna