1891Z Zaorska Waleria

Odwołania

  1. Zaorska Waleria [I1502]
  2. Zgon
    1. Zaorska Waleria [I1502]