1891Z Zaorska Waleria

Odwołania

  1. Zaorska Waleria
  2. Zgon
    1. Zaorska Waleria