Adela, Zuzanna, Bronisława, Teresa, niżej: Renatka Zięba, Ela Dudek, Bożenka Zięba

Odwołania

  1. Dudek, Zuzanna [I0507]