1818Z Zientara Szymon Łomżyca

Odwołania

  1. Zgon
    1. Ziętara Szymon
  2. Ziętara Szymon