1916Z Rydzewska Emilia Wólka Piotrowska

Odwołania

  1. Emilia
  2. Zgon
    1. Emilia