Akt zgonu 1983 Łaski Eugeniusz

Odwołania

  1. Zgon [E1860]