Akt zgonu 1983 Łaski Eugeniusz

Odwołania

  1. Zgon
    1. Łaski Eugeniusz
  2. Łaski Eugeniusz