1824M Kulikowski Leon i Maryjanna Piaszczyńska

Odwołania

  1. Kulikowski Leon [I1374]
  2. Piaszczyńska Marianna [I1371]
  3. Rodzina Kulikowski Leon iPiaszczyńska Marianna
    1. Kulikowski Leon [I1374]
    2. Piaszczyńska Marianna [I1371]