1824M Kulikowski Leon i Maryjanna Piaszczyńska

Odwołania

  1. Kulikowski, Leon [I1374]
  2. Piaszczyńska, Marianna [I1371]
  3. Rodzina Kulikowski, Leon iPiaszczyńska, Marianna
    1. Kulikowski, Leon [I1374]
    2. Piaszczyńska, Marianna [I1371]