1824M Kulikowski Leon i Maryjanna Piaszczyńska

Odwołania

  1. Kulikowski Leon
  2. Piaszczyńska Marianna
  3. Rodzina Kulikowski Leon iPiaszczyńska Marianna
    1. Kulikowski Leon
    2. Piaszczyńska Marianna