1892M Januszewski Iwan i Zawistowska Anna

Odwołania

  1. Januszewski Jan