1843U Piaścińska Rozalia

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaścińska Rozalia
  2. Piaścińska Rozalia